Jobyard

Vi rekryterar utifrån vår verksamhets unika karaktär och medarbetare.

För att upprätthålla konkurrenskraft inom din verksamhet är det avgörande att du har de bästa medarbetarna. Människorna är den mest värdefulla tillgången i din organisation. Vi förstår vikten av att hitta rätt personal och kan hjälpa dig att identifiera och tillgodose dina specifika personalbehov. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just din verksamhet för att säkerställa att du har rätt team på plats.

Verksamhetsanalys och kravprofilstagning
85%
Annonsutformning och annonsering
96%
Uppföljning kund och medarbetare
91%
Jobyard

Framtidens rekrytering: Fokus på kompetens.

Vårt ansvar i samhället.

Vi strävar efter att positivt påverka svenskt samhälle genom aktivt arbete inom arbetsmarknadsfrågor, särskilt inom mångfald, jämställdhet och trygga arbetsvillkor.

Bygg ett starkt employer brand.

Att locka rätt personal är svårt pga. brist på skickliga arbetare och hård kamp om dem. Employer brand kan hjälpa.


Skräddarsydda lösningar.

Vi skräddarsyr lösningar för olika branscher och personalbehov. Vi kan hjälpa med flexibel personalstyrka, specialistkompetens och stöd vid marknadsförändringar.

Jobyard

Jobyard - Din partner för att hitta rätt kompetens i anställningsprocessen

Jobyard förstår att rätt medarbetare är avgörande för verksamhetens framgång. Därför har vi en kompetensbaserad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som säkerställer att vi hittar rätt kompetens för dig. Med våra tjänster får du möjlighet att fokusera på att bygga en framgångsrikverksamhet verksamhet.

Hur vi rekryterar

Vår rekryteringsprocess den inleds av ett möte med dig som arbetsgivare. För att ta fram en kravprofil så att sedan inleda rekryteringsprocessen. Vi annonserar, headhuntar, intervjuar, testar, tar referenser och ni träffar endast de som kvalificerar och passar in i tjänsten och i ert team. Genom vårt nätverk ökar chansen till snabbare anställning med personal som ni är nöjda med

Jobyard

Fördelar med
vår rekryteringsmetod

Genom att använda objektiva och fördomsfria verktyg och metoder har vi skapat en rekryteringsprocess där vi enbart bedömer de faktorer som visat sig avgörande för en framtida arbetsprestationer. Utöver att metoden möjliggör att hitta en bred variation av kandidater, har flertalet studier visat att mångfald inom team och organisationer förbättrar såväl produktiviteten som resultatet.

Transparent rekryteringsprocess

Minskar risken för felrekryteringar

Hitta talanger med rätt potential

Planera ditt företags framtid med våra skräddarsydda lösningar.

Vi finns tillgängliga för att diskutera hur vi kan stötta ditt företag att planera för framtiden. Berätta för oss vad ditt företag behöver och vi kommer att erbjuda passande lösningar och förslag. Kontakta oss för en samtal om hur vi kan hjälpa er framåt.

94%

Av nöjda kunder